Servicii Insolventă

Principalele servicii oferite de cabinetul nostru:

Analiză Pre-Insolvență

Evaluarea situației economice și juridice a debitorului

Mandat Ad-Hoc

Concordat Preventiv

Deschiderea Procedurii Insolvenţei la Cererea Debitorului

Deschiderea Procedurii Insolvenţei la Cererea Creditorului

Administrarea societăților aflate în procedura insolvenței

Reorganizare și administrare judiciară

Reorganizarea activității, întocmire plan de reorganizare

Faliment și lichidare judiciară

Lichidare Voluntară

Lichidare administrativă pe Legea nr. 31/1990

Insolvenţa Persoanelor Fizice

Lichidare Asociații / Fundații

Eșalonarea Datoriilor către ANAF și alți Creditori de Stat

Asistență Creditori în Procedura de Insolvență

Asistență Reprezentanți Debitor în Procedura de Insolvență

Fuziuni, Divizări, Excluderi Asociați

Inventarierea, evaluarea și valorificarea patrimoniului debitorului, organizarea de licitații;

Consiliere societăți comerciale pentru recuperarea de creanțe