Servicii avocat

Principalele servicii oferite de cabinetul nostru:

Oferim consultanță și îndrumare la întocmirea și redactarea contractelor civile

Oferim consultanță și îndrumare la întocmirea și redactarea contractelor comerciale

Servicii în domeniul proprietății mobiliare și imobiliare

Asigurăm asistență în cadrul procedurii de executare silită mobiliară si imobiliară

Asistență în administrare a afacerilor

Recuperarea creanțelor

Înființarea societăților comerciale

Modificări ale actelor societății comerciale la Registrul Comerțului 

Fuziunea sau dizolvarea societăților comerciale

Lichidarea și radierea din Registrul Comerțului a societăților comerciale

Servicii legate de dreptul muncii

Program denumit „Avocatul Familiei”

Înființări asociații și fundații

Asigurăm serviciu de atestare a actelor juridice