Registrul Comertului

Balanta-juridica-bila-neagra

Organizarea si functionarea societatilor comerciale este supusa prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata. Conform acestor prevederi societatile comerciale au obligatia de a inregistra, pentru opozabilitate, anumite acte decizionale. Aceste inregistrari sunt operate, de regula, la Registrele Comertului functionale in raza teritoriala a sediilor sociale.

Noi asiguram reprezentarea si asistarea societatilor comerciale in fata Oficiilor Registrului Comertului pentru inregistrarea mentiunilor privind:

Infiintare societati comerciale.

Majorararea sau reducerea capitalului social.

Modificarea structurii actionariatului sau participarii asociatilor la capitalul social.

Modificarea denumirii, sediului societatii comerciale.

Modificarea obiectului de activitate.

Deschiderea sediilor secundare puncte de lucru, agentiilor, sucursalelor si altor unitati lucrative.

Schimbarea formei juridice.

Fuziunea sau dizolvarea socieatilor comerciale.

Lichidarea si radierea din Registrul Comertului a societatilor.

Obtinerea de certificate constatatoare.