Societati comerciale

Drept Comercial

Ciocan-judecator

Cabinetul nostru de avocat ofera consultanta si indrumare la intocmirea si redactarea contractelor comerciale interne si internationale.

Aceste servicii includ si asistarea clientilor si participarea la negocierea contractelor. De asemenea, asiguram activitati de modificare a contractelor comerciale si de urmarire a executarii acestora.

Asiguram consultanta si indrumare la intocmirea, negocierea si redactarea urmatoarelor CONTRACTE COMERCIALE:

 

- Contracte de vanzare-cumparare comerciala de bunuri imobile si mobile corporale si incorporale, de actiuni si a fondurilor de comert
- Contractul de distributie
- Contracte de inchirierea si alte forme de locatiune
- Contracte de imprumut si sau imprumut cu garantii
- Mandatul comercial si Consignatia
- Contracte de comision
- Contractul de depozit ca si activitate comerciala
- Contracte de transport si expeditie
- Contractul de asigurare si reasigurare
- Contracte de asociere în participatiune 
- Contracte de prestari de servicii
- Alte forme de conventii si/sau contracte nenumite.


SOCIETATI COMERCIALE

Acordam consultanta juridica  societatilor comerciale in activitatea acestora raportat la prevederile Legii 31 din 1990 privind societatile comerciale.

Asistam la infiintarea societatilor comerciale si ulterior, asistam la activitatea curenta a societatilor prin asigurarea cadrului legislativ aplicabil in domeniul de activitate specific fiecarei societati.

Intocmim si redactam acte constitutive pentru  societatile comerciale

Asiguram intocmirea actelor de modificare a actelor constitutive

Consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare specifice

Acordam consultanta cu privire la probleme de actionariat si sau neintelegeri intre asociati

Participam la Adunarile Generale ale Asociatilor sau Actionarilor pentru asigurarea suportului juridic necesar in luarea deciziilor.

Consultam clientii privind legislatia aplicabila in domeniul concurentei comerciale loiale si problemele care pot sa apara in acest domeniu.


INSOLVENTA. REORGANIZARE JUDICIARA SI/SAU FALIMENT

Cabinetul nostru asigura asistarea si reprezentarea clientilor in calitatea acestora de creditori: 
- la adunarile creditorilor, 
- la verificarea actelor efectuate de administratorul judiciar sau de lichidator. 
De asemenea, solicitam in instanta solutionarea contestatiilor privind inscrierile in tabelul creantelor.

Reprezentam interesele clientilor debitori in raporturile cu creditorii, cu administratorii judiciari sau cu lichidatorii si in fata judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de Legea insolventei cu nr.85 din 2006.

Asistarea societatilor comerciale in perioada de reorganizare judiciara si acordarea suportului juridic pentru optimizarea operatiunilor si actelor efectuate in sustinerea activitatilor comerciale curente si depasirea cu succes a etapei reorganizarii judiciare.

Consultanta si asistare la dizolvarea si lichidarea voluntara societatilor comerciale.


DOMENIILE IN CARE OFERIM SERVCII DE REPREZENTARE IN INSTANTA.

Asiguram reprezentarea si asistarea societatilor comercile in fata instantelor de judecata de drept comun si de arbitraj privind:
- litigii comerciale intre asociati, actionari sau intre acestea in calitatea lor de asociat si terte persoane 
- litigii referitoare la incalcarea obligatiilor contractuale si de obligare la executare contractuale
- actiuni in anulare pentru acte constitutive sau alte acte modificatoare a actelor constitutive
- rezilierea contractelor comerciale
- somatii de plata  in baza  Ordonantei de urgenta 119 din 2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale si in baza O.U.G. 5 din 2001 privind somatia de plata.

Elaboram OPINII JURIDICE referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a.

ASISTENTA IN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE SILITA

Investirea cu formula executorie a instrumentelor bancare sau altor titluri in fata instantelor de judecata.

Asistenta si reprezentarea societatilor comerciale in vederea indeplinirii procedurilor de punere in executare silita a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii .

Asigurarea colaborarii cu executorii judecatoresti.

Formularea si sustinerea contestatilor si opozitilor la executarea silita.