Drept civil

Elaborarea OPINIILOR JURIDICE in materie civila. Consultanta si indrumare la intocmirea, negocierea si redactarea urmatoarelor CONTRACTE CIVILE: - Contracte de vanzare-cumparare - Donatii - Contracte de inchiriere si alte forme de locatiune - Contracte de comodat - Contracte de imprumut si imprumuturi cu garantii - Contracte de depozit - Contracte de intretinere sau de renta viagera - Alte forme de conventii si/sau contracte nenumite PROPRIETATE MOBILIARA SI IMOBILIARA - Consultanta referitoare la dobandirea dreptului de proprietate si modurile de exercitare a tuturor prerogativelor dreptului de proprietate. - Consultanta si asitenta la transmiterea dreptului de proprietate inter-vivos si mortis causa. - Consultanta cu privire la concesionarea bunurilor proprietate publica, a serviciilor publice si a activitatilor economice de interes national sau local. - Consiliere in cadrul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica. - Consultanta si concilere la inchirierea si incheierea leasing-ului in domeniul mobiliar si imobiliar. - Consultanta cu privire la drept funciar: - regimul circulatiei juridice a terenurilor, - circulatia juridica a terenurilor în contextul privatizarii, - reprezentare in litigii pentru recuperarea terenurilor preluate de stat inainte de 1989. - Consultanta juridica in materie de drepturi reale: drept de proprietate, drept de servitute, drept de abitatie si reprezentare in actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara. - Indeplinirea procedurii de solicitare a intocmirii si inregistrarii actelor privind cadastru, intabulare si radierea ipotecilor. - Consultanta in domeniul tranzactiilor imobiliare si asigurarea de due diligence pentru client in vederea achizitionarii imobilelor. ASISTENTA IN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE SILITA MOBILIARA SI IMOBILIARA - Investiri cu formula executorie a instrumentelor bancare sau altor titluri in fata instantei de judecata in baza Legii nr. 58/1934 si Legii 59/1934 privind biletul la ordin, cambia si Cecul, modificataprin decizia nr. 4, emisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie in data de 19.01.2009. - Asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurilor de punere in executare silita a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii. - Asistenta si reprezentare juridica la executarea silita in colaborare cu executorii judecatoresti. - Formularea si sustinerea contestatilor si opozitilor la executarea silita. ASOCIATII SI FUNDATII - Consultanta privind înfiintarea asociatilor si fundatilor. - Intomirea tuturor actelor constitutive. - Modificarea actelor constitutive ale asociatilor si fundatiilor. - Redactarea actelor aditionale privind orice modificare intervenita. - Intocmirea proceselor verbale pentru activitatea curenta a asociatiilor sau fundatiilor - Consilierea in procedura dizolvarii si/sau lichidarii. - Consultanta in orice probleme legate de respectarea si aplicarea dispozitiilor actelor constitutive si legislatiei in vigoare. - Reprezentarea in fata instantelor de judecata pentru inregistrarea actelor juridice emise de asociatii si fundatii. MOSTENIRI - Consultanta si consiliere in materie de mosteniri si asistarea clientilor la negocieri si incheierea conventiilor succesorale si a altor tranzactii. - Stabilirea masei succesorale. - Asistenta si reprezentare la partaje succesorale. - Promovarea actiunilor pentru intrarea in posesia unei mosteniri. LITIGII Cabinetul nostru de avocat ofera reprezentare in fata instantelor de judecata si in fata diferitelor autoritati. De asemenea, oferim consultanta si asistenta juridica in privinta procedurilor arbitrale. Optam pentru procedura medierii si oferim servicii de mediere in vederea ajungerii la o intelegere si a evitarii unui litigiu. Asistarea si reprezentarea in litigii privind: - actiuni posesorii - revendicari imobiliare - obligarea la executarea, rezilierea, rezolutiunea contractelor civile - constatarea nulitatii absolute a contractelor civile - litigiile privind constructii ilegale - actiunea in pretentii civile - obligatii “de a face”, “de a nu face” - succesiuni si partaje - iesire din indiviziune - evacuari - granituiri - pretentii impotriva companiilor de asigurare sau reasigurare